Jedná se o nízkorozpočtový pohřeb s minimálními náklady. Po domluvě je možné provést rozptyl s účastí pozůstalých.Sociální pohřeb
V naší pohřební službě je možné sjednat pohřeb s minimálními náklady a mít tak možnost důstojně se rozloučit s Vaším zesnulým při smutečním obřadu.Ekonomický pohřeb
Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na Vašem uvážení.

Úvod

Pohřební služba Městských služeb Písek Vám zajistí komplexní pohřební služby. Jelikož spravujeme Lesní hřbitov v Písku, kde se nachází obřadní síň a chladící zařízení. Zemřelý se tudíž nemusí před obřadem převážet z jiného chladícího zařízení. V případě pohřbu do země za Vás potřebné náležitosti nemůže vyřídit jiná pohřební služba. Pozůstalý musí vždy přijít osobně se smlouvou o hrobovém místě, případně si vybrat nové místo a sepsat smlouvu o nájmu hrobového místa, objednat a zaplatit výkop hrobu, vybrat si urnový pomník nebo místo v kolumbáriích. Dále také spravujeme hřbitovy Semice a Smrkovice.

Smuteční obřady jsou prováděny na vysoké profesionální a společenské úrovni a vždy se snažíme splnit pozůstalým každé přání.

Pohřeb je možné sjednat v kancelářích přímo na Lesním hřbitově. Naše pracovnice s pozůstalými kompletně projednají jejich přání na provedení pohřebního obřadu a zajistí vše potřebné.

V areálu Lesního hřbitova také provozujeme prodejnu květin, svíček, věnců a dalšího hřbitovního zboží.

Nařízení města Písek, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště a o stanovení maximální ceny za pronájem obřadní síně pro smuteční obřady.