Jedná se o nízkorozpočtový pohřeb s minimálními náklady. Po domluvě je možné provést rozptyl s účastí pozůstalých.Sociální pohřeb
V naší pohřební službě je možné sjednat pohřeb s minimálními náklady a mít tak možnost důstojně se rozloučit s Vaším zesnulým při smutečním obřadu.Ekonomický pohřeb
Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na Vašem uvážení.

Kontakty

Nonstop služba: 604 221 737

Kancelář na Lesním hřbitově v Písku:

Bc. Josef Hrádek - vedoucí:

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek: 6.00 – 14.30
mobil:  739 684 973
email: hrbitovy@ms-pisek.cz

Hana Nohejlová:

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.30
mobil: 737 206 711
email: pohrebnictvi@ms-pisek.cz

V případě potřeby je možné obřad vyřídit mimo pracovní dobu. V případě nutnosti i mimo kancelář.
Kontaktní formulář
Váš e-mail
Předmět
Kontrola captcha
Zpráva

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.